Sex vocabulary

Sex word for Saturday.

8

BDSM – skrót pochodzący od słów: związanie i dyscyplina (BD = Bondage and Discipline), dominacja i uległość (DS = Dominance and Submission), sadyzm i masochizm (SM = Sadism and Masochism).

Obejmuje szerokie spektrum działań i form relacji seksualnej, w skład którego wchodzą zachowania z zakresu dominacji, dyscypliny, kar, niewoli, krępowania czy odgrywania ról.

Standard